Brigáda 2024 robenie asfaltovej cesty

Foto z brigády 2024

Vinohradnícky spolok Stará Hora Maňa, ďakuje všetkým účastníkom brigády dňa 18.5.2024 na Starej Hore. Patrí im úprimné poďakovanie za ich aktívny prístup k príprave Starej Hory na oslavy patróna vinohradníkov Sv. Urbana.

Počas brigády bola  dôkladne vyčistená kaplnka Sv. Urbana, odstránené boli rastliny z podlahy a  pokosené okolie kaplnky vrátane  vyhrabania všetkých nečistôt.

Oslavy sv.Urbana 2024

Brigáda 2024

Video - Strará Hora Maňa

Video - vinohrady Stará hora Maňa z vtáčej perspektívy si môžte pozrieť na nasledovnom linku:

https://www.youtube.com/watch?v=2NZen0JkNhc